Het afdekken van de paté

Wanneer de paté aangesneden is, dient het patévlak zorgvuldig afgedekt te worden met plasticfolie. Dat voorkomt verkleuring en maakt dat de paté er aantrekkelijk blijft uitzien. Dat is één van de belangrijkste succesfactoren in de patéverkoop.
Let wel, de plasticfolie moet tegen het patévlak aangedrukt worden en niet over de schaal gespannen worden.

vorige menu