Dit is het resultaat van een FIRMA die niet is blijven stilstaan. Als Belgisch bedrijf in de vleeswarensector is De Spiegeleire er als eerste in geslaagd in 1996 een HACCP-certificaat van de TUV te behalen. Doorheen de jaren zijn we hierin blijven investeren, met als resultaat voor  2017, het behouden van ons certificaat IFS Higher Level, maar ook verhogen we ons certificaat van BRC 6 Level A naar BRC 7 Level A! Een resultaat waar we fier op mogen zijn en met het ganse team van De Spiegeleire naar gestreefd hebben, én een bewijs dat ons kwaliteitssysteem werkt.

IFS Higher Level (pdf)
BRC 7 Level A (pdf)
Certificaat Autocontrole Systeem (ACS) (pdf)
BIO certificaten (pdf)

BRC Score A

Na jaren te blijven investeren in een hoogstaande kwaliteit, worden we op 27 september 2002 beloond met het behalen van het BRC-certificaat Foundation Level en in mei 2003 behalen we het certificaat vervolgens op Higher Level. Sinds mei 2017 beschikken we over BRC Score A.
De vooropgestelde richtlijnen van de BRC-standaard waaraan je als levensmiddelenproducent moet voldoen gaan verder dan alleen het HACCP-plan. Hierbij zijn de criteria nog strenger en meer uitgebreid op vlak van de toepassing van HACCP-principes, het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de richtlijnen met betrekking tot de infrastructuur, processen, producten en het personeel... om alzo de voedselveiligheid te verzekeren.
Het behalen van een BRC-certificaat wordt dan ook een steeds vaker gestelde eis bij de verschillende klanten.
Om het certificaat te kunnen behouden, wordt het kwaliteitssysteem jaarlijks doorgelicht door een geaccrediteerde instelling.

IFS International Food Standard

Het IFS certifiëringssysteem, dat te vergelijken is met BRC, werd ontwikkeld door Duitse retailers. Het heeft als hoofddoelstelling voedselveiligheid en hygiëne in de voedselverwerkende sector te garanderen. Vrij recent hebben zich ook de Franse retailers aangesloten bij dit systeem, waardoor nu ook meer en meer Franse retailers hun leveranciers opleggen om aan deze normen te voldoen.
Met deze uniforme voedselveiligheidsnorm wil men tegemoet komen aan de groeiende verwachtingen van de consument. Door het gebruik van een uniform systeem kunnen ook de kosten van tal van controles beperkt worden.
Het doel van IFS is een consequent evaluatiesysteem voor bedrijven te zijn met uniforme formuleringen, uniforme controleprocedures en wederzijdse goedkeuring van controles, die tot een hoog niveau van transparantie doorheen de leveringsketen leidt.
Het IFS-lastenboek valt uiteen in 5 hoofdstukken:

  • management van het kwaliteitssysteem en het HACCP-systeem
  • management verantwoordelijkheid
  • regels voor het personeel
  • regels voor de productie en de fabrieksinrichting
  • controle van het productieproces, analyses, correctieve acties

Als leverancier van voedingsmiddelen was dit een gegeerd streefdoel en zijn we zeer trots dat we het
IFS-certificaat Higher Level behaald hebben!